foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Včasih se z neba spustim, nežno, tiho v noč snežim. Strehe, meje in stolpiči v belih kapah so pri priči.

14.12.2017

Prizadevamo si, da bi bilo sodelovanje s starši najboljše,

saj se vsebolj kaže potreba po skupnem nastopu pri vzgoji otrok.

Eni brez drugih dosegamo zgolj zadostne rezultate,

kar največkrat ni dovolj za dosego želenega uspeha.

 

Na šoli ponujamo naslednje oblike:

-roditeljski sestanki in okrogle mize na aktualno temo;

-predavanja zunanjih strokovnjakov s področja vzgoje;

-pogovorne ure (vsak teden in po potrebi tudi pogosteje);

-skupne govorilne ure (vsak mesec in po potrebi pogosteje);

-individualni pogovor z učiteljem, svetovalno delavko ali ravnateljem.

 

 

Sodelovanje na neformalni ravni poteka ob različnih projektih in akcijah, ki jih izvaja šola.

Copyright © 2017 OŠ Deskle Rights Reserved.